ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   -  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ 2-5  `ติดต่อ  0-5483-6230

 

   

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กรมส่งเสริมการปกครอง

Breadcrumbs

Login Form